Kommunfakta

Här hittar du statistik som beskriver Mariestads kommun. Det finns statistik om befolkning, bostäder och utbildning. Under rubriken Relaterad information hittar du mer detaljerad statistik om kommunen samt kontaktuppgifter till statistikansvarig. All statistik kommer från Statistiska centralbyrån (SCB).

Befolkning

I slutet av 2019 bodde ungefär 24 537 invånare i Mariestads kommun, det är en ökning med 165 personer från 2018. Befolkningsökningen berodde främst på ett lågt antal inrikes utflyttningar, det var alltså färre personer än tidigare år som flyttade från Mariestad till andra kommuner i Sverige.

Historiskt sett har befolkningsutvecklingen i kommunen varit ojämn, sedan 2012 har den varit positiv med en ökning på ungefär 805 personer. Kommunen har en stor andel inrikes inflyttningar från andra kommuner inom länet, men själva befolkningsökningen beror främst på utrikes inflyttningar. Majoriteten av befolkningen bor i Mariestads tätort.

Befolkningsutveckling

 • 2019: 24 537 personer
 • 2018: 24 372 personer
 • 2017: 24 290 personer
 • 2016: 24 215 personer
 • 2015: 24 043 personer

Andel invånare som bor i Mariestad, tätorter och landsbygd 2016

 • Mariestads tätort: 67 procent
 • Övriga tätorter: 10 procent
 • Landsbygd: 23 procent

Bostad

De senaste åren har det byggts mycket i Mariestad, exempelvis det nya bostadsområdet Sjölyckan. Mellan 2016 och 2019 färdigställdes 246 nybyggnationer av lägenheter, varav 105 var färdigställda i småhus och 141 var färdigställda i flerbostadshus. En normalstor villa räknas som en lägenhet. Det fanns totalt 11 790 stycken hushåll i kommunen år 2019.

Färdigställda nybyggnationer av lägenheter

 • 2019: 36 stycken
 • 2018: 37 stycken
 • 2017: 92 stycken
 • 2016: 81 stycken

Typ av hushåll 2019:

 • Sammanboende utan barn: 6 958 personer
 • Sammanboende med barn: 9 435 personer
 • Ensamstående utan barn: 4 780 personer
 • Ensamstående med barn: 1 659 personer
 • Övriga hushåll: 1 705 personer

Utbildning

Majoriteten av kommunens utbildade invånare som det finns uppgifter om, har en gymnasial utbildning och ungefär hälften har en eftergymnasial utbildning. Kvinnor tenderar att ha en högre utbildningsnivå än män.

Utbildningsnivå 2019

 • Förgymnasial utbildning: 3 033 personer
 • Gymnasial utbildning: 8 981 personer
 • Eftergymnasial utbildning: 4 778 personer
 • Forskarutbildning: 46 personer

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Linnéa Åman Dahlquist
Telefon: 0501-75 62 06
E-post: Linnéa Åman Dahlquist

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Länkar - statistiksidor

SCB - Hitta statistiklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Koladalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Regionfaktalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dokument - SCB kommunfakta

Kommunfakta 2016PDF
Kommunfakta 2017PDF
Kommunfakta 2018PDF
Kommunfakta 2019PDF