Kommunfakta

Här hittar du statistik som beskriver Mariestads kommun. Det finns statistik om befolkning, bostäder och utbildning. Under rubriken Relaterad information hittar du mer detaljerad statistik om kommunen samt kontaktuppgifter till statistikansvarig. All statistik kommer från Statistiska centralbyrån (SCB).

Befolkning

I slutet av 2020 var ungefär 24 513 invånare folkbokförda i Mariestads kommun, en minskning med 24 personer från 2019. Befolkningsminskningen berodde främst på ett lågt antal födda barn och fler inrikes utflyttningar än föregående år. Under våren 2021 vände den nedåtgående trenden, i slutet av mars ökade kommunen med 69 invånare.

Historiskt sett har befolkningsutvecklingen i kommunen varit ojämn, sedan 2012 har den varit positiv med en ökning på ungefär 774 personer. Kommunen har en stor andel inrikes inflyttningar från andra kommuner inom länet, men själva befolkningsökningen har främst berott på invandring. De senaste åren har den trenden brutits och befolkningsökningen har främst berott på inrikes inflyttning eller ett lågt antal inrikes utflyttningar. Majoriteten av befolkningen bor i Mariestads tätort.

Befolkningsutveckling i kommunen

 • 2020: 24 513 personer
 • 2019: 24 537 personer
 • 2018: 24 372 personer
 • 2017: 24 290 personer
 • 2016: 24 215 personer

Antal invånare i kommunens tätorter 2020

 • Mariestad: 16 542 personer
 • Ullervad: 837 personer
 • Lugnås: 613 personer
 • Hasslerör: 312 personer
 • Lyrestad: 553 personer
 • Sjötorp: 414 personer

Antal invånare i Mariestads stadsdelar 2020

 • Mariestads centrum: 1 012 personer
 • Nyestan, Katthavet och Katrinefors: 1 861 personer
 • Högelid, Madlyckan, Krontorp, Sjölyckan, Ladukärr: 3 868 personer
 • Grangärdet, Muggebo och Västeräng: 1 384 personer
 • Radbyn, Leksberg och Haggården: 1 092 personer
 • Gärdet och Marieholm: 4 029 personer
 • Ekudden, Västra Skogen, Bråten och Lockerud: 3 296 personer

Bostad

De senaste åren har det byggts mycket i Mariestad, exempelvis det nya bostadsområdet Sjölyckan. Mellan 2016 och 2020 färdigställdes 298 nybyggnationer av lägenheter, varav 126 var färdigställda i småhus och 172 var färdigställda i flerbostadshus. En normalstor villa räknas som en lägenhet. I kommunen finns det totalt 12 777 lägenheter, av dem är 6 698 i småhus och 5 354 i flerbostadshus.

I slutet av år 2020 fanns det totalt 11 868 stycken hushåll i kommunen. Den vanligaste hushållstypen är sammanboende med barn.

Färdigställda nybyggnationer av lägenheter

 • 2020: 52 lägenheter
 • 2019: 36 lägenheter
 • 2018: 37 lägenheter
 • 2017: 92 lägenheter
 • 2016: 81 lägenheter

Antal lägenheter efter hustyp 2020

 • Småhus: 6 698 lägenheter
 • Flerbostadshus: 5 354 lägenheter
 • Övriga hus: 344 lägenheter
 • Specialbostäder: 381 lägenheter

Antal personer efter hushållstyp 2020

 • Sammanboende utan barn: 6 922 personer
 • Sammanboende med barn: 9 469 personer
 • Ensamstående utan barn: 4 896 personer
 • Ensamstående med barn: 1 670 personer
 • Övriga hushåll: 1 529 personer

Utbildning

Majoriteten av kommunens invånare som är 16 år och äldre har en gymnasial utbildning. Ungefär en tredjedel har en eftergymnasial utbildning. Kvinnor tenderar att ha en högre utbildningsnivå än män.

Utbildningsnivå för 16 år och äldre 2020

 • Förgymnasial utbildning: 4 279 personer
 • Gymnasial utbildning: 10 186 personer
 • Eftergymnasial utbildning: 5 466 personer
 • Forskarutbildning: 51 personer