Platsvarumärket Mariestad

Dina tankar och idéer behövs för att sätta färg på platsvarumärket Mariestad. Under 2020 påbörjades arbetet med kommunens platsmarknadsföring. På sidan kommer du kunna följa arbetet och engagera dig genom att bidra med din input.

Vi behöver din hjälp i platsvarumärkesarbetet!

Samverkan är A och O för att lyckas med platsmarknadsföring. Om både myndigheter, besöksmål, näringsliv, föreningar och invånare är överens om platsvarumärkets värde och hjälps åt att gemensamt använda det konsekvent i sin kommunikationen så stärks platsen. På så sätt byggs en stark och trovärdig marknadsföring av den lokala känslan och prägeln på platsen som vi alla tillsammans vinner på i längden.

Platsvarumärke Mariestad

Ett platsvarumärke är ett gemensamt uttryck för platsen Mariestad. Det ägs och påverkas av alla som har en relation till platsen oavsett om man bor, verkar eller besöker Mariestad. Det vi vill lyfta med platsvarumärket är det unika för just Mariestad. Det som skiljer oss från mängden och gör oss stolta. För att lyckas med det är det oerhört viktigt att vi får in just dina värdefulla tankar och idéer.

Nyttan med platsmarknadsföring

För att en plats ska kunna må bra och skapa tillväxt är det viktigt att våga satsa på en gemensam platsmarknadsföring. Genom att visa upp ett tydligt och konsekvent uttryck av platsen Mariestad som stämmer överens med det som får oss invånare att känna stolthet och gör platsen unik kan vi skapa en attraktionskraft. Det i sin tur skapar en positiv inflyttning, nya företagsetableringar och än fler turister i Mariestad, vilket alla tre bidrar till en bättre välfärd och god kommunal service.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Jonas Johansson
Utvecklingschef
E-post: Jonas Johansson
Telefon: 0501-75 50 27