Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunarkiv

Kommunarkivet är slutarkiv för kommunala handlingar som ska bevaras. Arkivets uppgift är bland annat att bevara viktig samhällsinformation för nutida och framtida forskning. I arkivlagen slås fast att myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet och att arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser:

  • Allmänhetens rätt att ta del av offentliga handlingar
  • Behovet av information för rättskipning och förvaltning
  • Forskningens behov

Protokoll och gamla klasslistor

I arkivet finns handlingar från dagens verksamheter och gamla handlingar ända från de tidigaste kommunbildningarna på 1800-talet. Mariestad, Töreboda, Karlsborg och Gullspång har en gemensam arkivdatabas. Här förvaras många hyllmeter handlingar. Det mesta är offentligt. I arkiven ryms information om skola, fattigvård, socialvård, barnavård, sjukvård, kultur- och fritidsverksamhet, miljö, byggnation, gator, parker och vägar. Alla kommunala beslut finns bevarade och möjliggör medborgarnas insyn i verksamheten. Vårt centralarkiv finns i stadshuset och i vår arkivdepå på Drottninggatan, Mariestad.

Offentlighet och sekretess

Arkivhandlingarna är tillgängliga för alla enligt offentlighetsprincipen med de undantag som finns uppräknade i sekretesslagen. En del material, till exempel sådant som handlar om fattigvård, barnavård och nykterhetsvård, är sekretesskyddat upp till 70 år.

Sidan senast uppdaterad: 2020-07-29 11.58

Relaterad information

Kontakt

Kommunarkivarie
Jessica Green
Telefon: 0501-75 50 57
E-post: Jessica Green

Arkivassistent
Marcus Nilsson
Telefon: 0501 - 75 50 56
E-post: Marcus Nilsson