Medborgarförslag

För att öka kommuninvånarnas möjlighet och intresse att påverka finns rätten att lämna medborgarförslag. Alla som är folkbokförda i Mariestads kommun har rätt att lägga medborgarförslag i kommunfullmäktige.

Så här gör du

  • Medborgarförslaget ska vara skriftligt. Namn, adress och telefonnummer ska anges.
  • Använd gärna den digitalt ifyllbara blanketten som finns för medborgarförslag. Den kan du skicka in via e-post eller vanlig post. Blanketten hittar du på sidan Blanketter, se länk under relaterad information.
  • Ett medborgarförslag kan endast lämnas av enskilda personer, inte av någon förening eller organisation.
  • Om du har förslag inom olika ämnesområden, exempelvis inom både skola och kultur, ska du fylla i och underteckna en blankett för varje förslag.
  • En förutsättning för att medborgarförslaget ska tas upp till behandling är att förslaget gäller något som kommunfullmäktige kan besluta om.
  • Om ett i huvudsak liknande medborgarförslag behandlats i kommunen under de senaste två åren, tas förslaget inte upp till behandling.
  • Medborgarförslag får inte vara diskriminerande eller kränkande och får inte strida mot lag eller annan författning.
  • Medborgaförslaget får inte omfatta myndighetsutövning mot någon enskild eller avse personärende.
  • Om medborgarförslaget har karaktären av att vara en synpunkt kommer förslaget istället hanteras via kommunens system för synpunktshantering.

Kontakta gärna kommunledningskontoret om du är osäker på om ditt förslag kan ställas.

Hit lämnar du medborgarförslaget

Om du inte skickar in blanketten digitalt kan du även skriva ut och lämna eller skicka in den. Medborgarförslaget ska lämnas in till Kommunledningskontoret, Stadshuset, Kyrkogatan 2.
Du kan även skicka in förslaget till adressen; Mariestads kommun, Kommunledningskontoret, 542 86 Mariestad.

Kommunens målsättning är att ett medborgarförslag ska vara klart för beslut inom ett år räknat från dagen då det lämnades in. Du kommer få ett besked när ditt förslag ska beslutas.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Eleonor Hultmark
Administrativ koordinator
Telefon: 0501-75 50 58
E-post: Eleonor Hultmark

Ansvarig nämnd

Kommunfullmäktige

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Medborgarförslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.