Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Medborgarförslag

För att öka kommuninvånarnas möjlighet och intresse att påverka finns rätten att lämna medborgarförslag. Alla som är folkbokförda i Mariestads kommun, utan åldersbegränsning, har rätt att lägga medborgarförslag i kommunfullmäktige. En förutsättning för att medborgarförslaget ska tas upp till behandling är dock att förslaget gäller något som kommunfullmäktige kan besluta om. Kontakta gärna kommunledningskontoret om du är osäker på om ditt förslag kan ställas.

Så här gör du

Medborgarförslaget ska vara skriftligt. Det ska skrivas under av den eller dem som har gjort det. Det ska också finnas namnförtydligande och adress och telefonnummer. Använd gärna den digitalt ifyllbara blanketten som finns för medborgarförslag. Den kan du skicka in digitalt. Blanketten hittar du på sidan Blanketter, se länk till höger. Om du har förslag inom olika ämnesområden, exempelvis inom både skola och kultur, ska du fylla i och underteckna en blankett för varje förslag.

Hit lämnar du medborgarförslaget

Om du inte skickar in blanketten digitalt kan du även skriva ut och lämna eller skicka in den. Medborgarförslaget ska lämnas in till Kommunledningskontoret, Stadshuset, Kyrkogatan 2 eller till ordföranden vid fullmäktiges sammanträde. Du kan även skicka in förslaget till adressen; Mariestads kommun, Kommunledningskontoret, 542 86 Mariestad. Kommunens målsättning är att ett medborgarförslag ska vara klart för beslut inom ett år räknat från dagen då det lämnades in. Du kommer att få information om när ditt förslag ska behandlas i kommunfullmäktige. Om du vill, får du yttra dig vid sammanträdet när förslaget ska behandlas.

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-02 08.41

Relaterad information

Kontakt

Eleonor Hultmark
Kommunsekreterare
Telefon:0501-75 50 58
E-post: Eleonor Hultmark

Malin Eriksson
Administrativ chef
Telefon: 0501-75 50 50
E-post: Malin Eriksson 

Ansvarig nämnd

Kommunfullmäktige

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Medborgarförslaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster