Arbeta som röstmottagare

Person bakom valskärm med valsedlar framför

Söndagen den 11 september 2022 är det allmänna val och du kan nu göra en intresseanmälan för att arbeta under valet.

Om att arbeta som röstmottagare

För att valet skall kunna genomföras rättssäkert och effektivt krävs många engagerade medarbetares medverkan och lång planering. Mariestads kommun kommer att ha 16 valdistrikt på valdagen. Att arbeta som röstmottagare är ett ansvarsfullt myndighetsuppdrag som bidrar till grunden i den svenska demokratin. Det är den kommunala valnämnden som ansvarar för genomförandet av val och som bestämmer vilka som kan få uppdraget som röstmottagare.

Intresseanmälan

Om du vill arbeta som röstmottagare under valet anmäler du dig via länken Anmälan röstmottagning under Relaterad information.

Vilka uppdrag finns det som röstmottagare?

Röstmottagare i valdistrikt på valdagen

På valdagen är vallokalerna öppna från 08:00-20:00. Under dagen tjänstgör röstmottagarna efter fastställt schema. När röstningen avslutas tjänstgör alla röstmottagare med sammanräkningen tills alla resultat är klara. Vanligtvis är de klara före midnatt.

Ordförande i valdistrikt

En röstmottagare tjänstgör som ordförande i valdistriktet. Ordförande ska ha goda kunskaper om val och leder arbetet i valdistriktet.

Vice ordförande i valdistrikt

En röstmottagare tjänstgör som vice ordförande i valdistriktet. Vice ordförande ska ha goda kunskaper om val och leder arbetet i valdistriktet när ordförande inte tjänstgör.

Krav på röstmottagare

För samtliga uppdrag krävs att man genomgår utbildning och valnämndens test. Först då kan man förordnas som röstmottagare. För samtliga uppdrag krävs:

  • Noggrannhet, gott bemötande och samarbetsförmåga.
  • Uppdraget kräver god kunskap i svenska. Kunskap i stora invandrarspråk och minoritetsspråk är meriterande.
  • För att kunna arbeta som röstmottagare måste personen fyllt 18 år senast vid tjänstgöringsdagen.
  • Vårdad klädsel utan politiska symboler.

Utbildning

Vallagen 3 kap 5§ ”Som röstmottagare får endast den förordnas som har fått sådan utbildning som behövs för uppdraget. Lag (2014:301).” Det ställs stora krav på kommunernas valnämnder i att rekrytera och utbilda röstmottagarna så att de är väl rustade för sitt uppdrag. Därför kommer den som utses till röstmottagre kallas till en obligatorisk utbildning.

Ersättningar

Arbetsdagen påbörjas på valdagens morgon och avslutas när rösträkningen är avslutad på kvällen/natten.

För uppdragen utgår arvode.

  • Ordförande 3 700 kronor (+ 450 kronor för utbildning)
  • Vice ordförande 3 700 kronor (+ 450 kronor för utbildning)
  • Röstmottagare 2 850 kronor (inklusive obligatorisk utbildning)
  • Rösträknare 750 kronor (inklusive obligatorisk utbildning)

Vid frågor se kontaktuppgifter under Relaterad information eller skicka e-post till val@mariestad.se.