Val 2022

Söndagen den 11 september är det allmänna val till riksdag, kommun och landsting. Här hittar du praktisk information om valet i Mariestads kommun, förtidsröstning samt hur röstningen går till på valdagen.

Valnämnden i Mariestads kommun planerar och genomför valet. Nämnden har ansvar för att valprocessen genomförs korrekt och effektivt. Utöver att tillhandahålla material och ordna fram lokaler ingår det även i valnämndens uppdrag att rekrytera och utbilda den personal som behövs

Sidan senast uppdaterad: