Anslagsbevis kommunfullmäktige 2021-03-29

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2021-03-29

Paragrafer

29-42

Anslaget publicerades

2021-04-07

Anslaget avpubliceras

2021-04-29

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: