Anslagsbevis kommunfullmäktige 2021-04-26

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2021-04-26

Paragrafer

43-57

Anslaget publicerades

2021-05-04

Anslaget avpubliceras

2021-05-26

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: