Anslagsbevis kommunfullmäktige 2021-05-31

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 31 maj 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2021-05-31

Paragrafer

58-74

Anslaget publicerades

2021-06-09

Anslaget avpubliceras

2021-07-01

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: