Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslagsbevis kommunstyrelsen 2019-11-11

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 11 november 2019 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2019-11-11

Paragrafer

190-191

Anslaget publicerades

2019-11-25

Anslaget avpubliceras

2019-12-17

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: 2019-11-25