Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslagsbevis kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-14

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 14 april 2020 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2020-10-14

Paragrafer

326-350

Anslaget publicerades

2020-10-16

Anslaget avpubliceras

2020-11-07

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: 2020-10-16 15.48