Anslagsbevis kommunstyrelsens kultur- och fritidsberedning 2020-11-10

Protokoll från kommunstyrelsens kultur- och fritidsberednings sammanträde den 10 november 2020 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2020-11-10

Paragrafer

27-37

Anslaget publicerades

2020-11-11

Anslaget avpubliceras

2020-11-23

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

 

Sidan senast uppdaterad: 2020-11-11 15.22