Anslagsbevis kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-11

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 11 november 2020 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2020-11-11

Paragrafer

375-401

Anslaget publicerades

2020-11-12

Anslaget avpubliceras

2020-12-04

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: 2020-11-12 09.17