Anslagsbevis kommunstyrelsen 2020-11-16

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 16 november 2020 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2020-11-16

Paragrafer

176-202

Anslaget publicerades

2020-11-18

Anslaget avpubliceras

2020-12-10

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: 2020-11-18 14.18