Anslagsbevis kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-07

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 7 januari 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2021-01-07

Paragrafer

1-11

Anslaget publicerades

2021-01-11

Anslaget avpubliceras

2021-02-02

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: