Anslagsbevis kommunstyrelsen 2021-02-08

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 2021-02-08 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2021-02-08

Paragrafer

8-30

Anslaget publicerades

2021-02-10

Anslaget avpubliceras

2021-03-04

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: