Anslagsbevis kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-17

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 17 februari 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2021-02-17

Paragrafer

46-61

Anslaget publicerades

2021-02-23

Anslaget avpubliceras

2021-03-17

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: