Anslagsbevis kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-03-31

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 31 mars 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2021-03-31

Paragrafer

105-127

Anslaget publicerades

2021-04-28

Anslaget avpubliceras

2021-04-28

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: