Anslagsbevis kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-28

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 28 april 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2021-04-28

Paragrafer

151-179

Anslaget publicerades

[2021-04-30

Anslaget avpubliceras

2021-05-22

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: