Anslagsbevis kommunstyrelsen 2021-05-31

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 31 maj 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2021-05-31

Paragrafer

110-134

Anslaget publicerades

2021-06-02

Anslaget avpubliceras

2021-06-24

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: