Anslagsbevis lönenämnden 2020-11-09

Protokoll från lönenämndens sammanträde den 2020-11-09 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2020-11-09

Paragrafer

38-42

Anslaget publicerades

2020-11-11

Anslaget avpubliceras

2020-12-03

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: 2020-11-11 08.53