Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslagsbevis socialnämndens arbetsutskott för individärenden 2019-11-05

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde för individärenden den 5 november 2019 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanrädesdatum

2019-11-05

Paragrafer

223-259

Anslaget publicerades

2019-11-07

Anslaget avpubliceras

2019-11-29

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: 2019-11-07