Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslagsbevis socialnämndens arbetsutskott för individärenden 2020-01-28

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde för individärenden den 28 januari 2020 är nu justerat och finns delvis som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2020-01-28

Paragrafer

14-23

Anslaget publicerades

2020-01-28

Anslaget avpubliceras

2020-02-19

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-28