Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslagsbevis socialnämndens arbetsutskott för individärenden 2020-09-08

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde för individärenden den 8 september är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2020-09-08

Paragrafer

202-223

Anslaget publicerades

2020-09-08

Anslaget avpubliceras

2020-09-30

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-08 13.48