Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslagsbevis socialnämndens arbetsutskott för individärenden 2020-10-06

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde för individärenden den 6 oktober 2020 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2020-10-06

Paragrafer

224-247

Anslaget publicerades

2020-10-06

Anslaget avpubliceras

2020-10-28

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: 2020-10-06 14.52