Anslagsbevis socialnämndens arbetsutskott för individärenden 2020-11-10

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde för individärenden den 10 november 2020 är nu justerat. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2020-11-10

Paragrafer

263-292

Anslaget publicerades

2020-11-10

Anslaget avpubliceras

2020-12-02

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: 2020-11-10 11.23