Anslagsbevis socialnämndens arbetsutskott 2020-11-17

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 17 november 2020 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2020-11-17

Paragrafer

115-130

Anslaget publicerades

2020-11-18

Anslaget avpubliceras

2020-12-10

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: 2020-11-18 15.34