Anslagsbevis socialnämndens arbetsutskott 2021-03-23

Protokoll från socialnämndens arbetsutskotts sammanträde den 23 mars 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2021-03-23

Paragrafer

21-42

Anslaget publicerades

2021-03-24

Anslaget avpubliceras

2021-04-19

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: