Anslagsbevis socialnämnden 2021-03-30

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 30 mars 2021är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2021-03-30

Paragrafer

24-46

Anslaget publicerades

2021-04-07

Anslaget avpubliceras

2021-04-29

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: