Anslagsbevis socialnämnden 2021-04-20

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 20 april 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2021-04-20

Paragrafer

47-56

Anslaget publicerades

2021-04-27

Anslaget avpubliceras

2021-05-20

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: