Anslagsbevis tekniska nämnden arbetsutskott 2020-11-17

Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 2020-11-17 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2020-11-17

Paragrafer

160-181

Anslaget publicerades

2020-11-19

Anslaget avpubliceras

2020-12-12

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: 2020-11-19 15.08