Anslagsbevis tekniska nämnden arbetsutskott 2021-04-20

Protokoll från tekniska nämndens arbetsutskotts sammanträde den 2021-04-20 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2021-04-20

Paragrafer

64-85

Anslaget publicerades

2021-04-23

Anslaget avpubliceras

2021-05-15

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: