Anslagsbevis tekniska nämnden 2021-04-27

Protokoll från tekniska nämndens sammanträde den 2021-04-27 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2021-04-27

Paragrafer

62-78

Anslaget publicerades

2021-05-03

Anslaget avpubliceras

2021-05-24

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: