Mariestads kommun Till startsidan Mariestads kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Anslagsbevis direktjustering utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-02-04

Protokoll från utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2020-02-04 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2020-02-04

Paragrafer

24

Anslaget publicerades

2020-02-05

Anslaget avpubliceras

2020-02-28

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-06