Anslagsbevis utbildningsnämndens arbetsutskott 2020-11-03

Protokoll från utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträde 2020-11-03 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2020-11-03

Paragrafer

106-117

Anslaget publicerades

2020-11-09

Anslaget avpubliceras

2020-12-02

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: 2020-11-10 10.52