Anslagsbevis utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-02-08

Protokoll från utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-02-08 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2021-02-08

Paragrafer

18-27

Anslaget publicerades

2021-02-11

Anslaget avpubliceras

2021-03-08

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: