Anslagsbevis utbildningsnämnd 2021-03-22

Protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2021-03-22 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2021-03-22

Paragrafer

42-63

Anslaget publicerades

2021-03-29

Anslaget avpubliceras

2021-04-21

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: