Anslagsbevis urbildningsnämnd 2021-04-19

Protokoll från utbildningsnämndens sammanträde 2021-04-19 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2021-04-19

Paragrafer

64-85

Anslaget publicerades

2021-04-23

Anslaget avpubliceras

2021-05-16

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: