Anslagsbevis utbildningsnämndens arbetsutskott 2021-06-07

Protokoll från utbildningsnämndens arbetsutskotts sammanträde 2021-06-07 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2021-06-07

Paragrafer

71-87

Anslaget publicerades

2021-06-09

Anslaget avpubliceras

2021-07-02

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: