Kommunfullmäktige sammanträder den 28 november 2022

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Det finns möjlighet att lyssna via den direktsända ljudupptagningen här på mariestad.se

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 28 november 2022 klockan 17:00 i Vänersalen, Stadshuset, Kyrkogatan 2 i Mariestad för handläggning av följande ärenden:

Ärendelista

 1. Anmälningsärenden
 2. Anmälan av nya medborgarförslag
 3. Anmälan av nya motioner
 4. Frågor och interpellationer
 5. Budget 2023 för Mariestads kommun med plan för 2024
 6. Val av ledamöter och ersättare i kommunalförbundet
  Räddningstjänsten Skaraborg 2023-2026
 7. Val av ledamöter och ersättare i kommunalförbundet
  Avfall & Återvinning Skaraborg 2023-2026
 8. Val av ledamot och ersättare i kommunalförbundet
  Tolkförmedling Väst 2023-2026
 9. Val av ledamot i styrelsen för Samordningsförbundet
  Skaraborg 2023-2026
 10. Val av ledamöter och ersättare i utbildningsnämnden
  2023-2026
 11. Val av ledamöter och ersättare i socialnämnden
  2023-2026
 12. Val av ledamöter och ersättare i äldre- och omsorgsnämnden
  2023-2026
 13. Val av ledamöter och ersättare i tekniska nämnden
  2023-2026
 14. Val av ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden
  2023-2026
 15. Val av ledamöter och ersättare i valnämnden 2023-2026
 16. Val av ledamöter och ersättare i lönenämnden 2023-2026
 17. Val av ledamöter och ersättare i IT-nämnden 2023-2026
 18. Val av ledamöter och ersättare i gemensam avtalsnämnd
  2023-2026.
 19. Val av ledamöter och ersättare i överförmyndarnämnden
  2023-2026
 20. Bildande av Mariestads tillväxtaktiebolag
 21. Bildande av Mariestads drift- och servicebolag AB
 22. Bildande av Mariestads stadshus AB
 23. Reviderad bolagspolicy för Mariestads kommun
 24. Revidering av aktieägaravtal mellan Mariestad och Töreboda för VänerEnergi AB
 25. Revidering av reglemente för socialnämnden
 26. Reglemente för äldre- och omsorgsnämnden
 27. Detaljplan för del av Horn 2:51, Dala, Mariestads kommun
 28. Motion om utvärdering av semesterperioden
 29. Bidrag pedagogisk omsorg, fristående huvudman för år 2022
 30. Gemensamma avfallsföreskrifter Avfall & Återvinning Skaraborg (AÅS)
 31. Förbundsordning Avfall och Återvinning Skaraborg
 32. Frister för myndighetsutövning inom Räddningstjänsten Skaraborg
 33. Valärenden

Karin Reboli
Kommunfullmäktiges ordförande

Länkar

Lyssna på kommunfullmäktige Öppnas i nytt fönster.

Sammanträdeshandlingar Pdf, 41.9 MB, öppnas i nytt fönster.


Sidan senast uppdaterad: