Anslagsbevis äldre- och omsorgsnämnden 2023-01-31

Protokoll från äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 31-01-2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2023-01-31

Paragrafer

9-20

Anslaget publicerades

2023-02-01

Anslaget avpubliceras

2023-01-21

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad