Anslagsbevis äldre- och omsrogsnämnden 2023-02-28

Protokoll från äldre- och omsorgsnämnden sammanträde den 2023-02-28 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2023-02-28

Paragrafer

21-33

Anslaget publicerades

2023-03-09

Anslaget avpubliceras

2023-03-30

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: