Anslagsbevis äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2023-05-23

Protokoll från äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott sammanträde den 2023-05-23 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2023-05-23

Paragrafer

45-56

Anslaget publicerades

2023-05-26

Anslaget avpubliceras

2023-06-16

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: