Anslagsbevis äldre- och omsorgsnämndens arbetsutskott 2023-09-05

Protokoll från äldre- och omsorgsnämndesn arbetsutskott sammanträde den 2023-09-05 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2023-09-05

Paragrafer

72-81

Anslaget publicerades

2023-09-05

Anslaget avpubliceras

2023-09-26

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: