Anslagsbevis kommunfullmäktige 2021-09-27

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 september 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2021-09-27

Paragrafer

86-104

Anslaget publicerades

2021-10-04

Anslaget avpubliceras

2021-10-26

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: