Anslagsbevis kommunfullmäktige 2021-12-29

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 december 2021 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2021-12-29

Paragrafer

148-148

Anslaget publicerades

2022-01-04

Anslaget avpubliceras

2022-01-27

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: