Anslagsbevis kommunfullmäktige 2022-04-25

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 25 april 2022 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2022-04-25

Paragrafer

17-33

Anslaget publicerades

2022-05-04

Anslaget avpubliceras

2022-05-26

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: