Anslagsbevis kommunfullmäktige 2023-02-27

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari 2023 är nu justerat och finns som PDF-fil nedan. Vill du överklaga något av besluten måste det göras senast tre veckor efter att anslaget har publicerats här.

Anslagsbevis

Sammanträdesdatum

2023-02-27

Paragrafer

30-53

Anslaget publicerades

2023-03-06

Anslaget avpubliceras

2023-03-27

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset Mariestad

Sidan senast uppdaterad: